Taide- ja muotoilukeskuspuheenvuoro 15.1.2018 valtuusto

 

 

Hyvät valtuutetut ja arvoisa puheenjohtaja,

Viisas tulevaisuuden kaupunki investoi henkiseen pääomaan.

Kansainvälisen museoneuvoston määritelmän mukaan museon on pysyvä, yhteiskuntaa ja sen kehittymistä palveleva laitos, joka on avoinna yleisölle ja joka tutkimusta ja opetusta edistääkseen ja mielihyvää tuottaakseen hankkii, säilyttää, tutkii, käyttää tiedonvälitykseen ja pitää näytteillä aineellisia todisteita ihmisestä ja hänen ympäristöstään. Museoihin kerätään järjestelmällisesti taidetta, kulttuurihistoriaa tai luonnontiedettä koskevaa aineistoa.

Meillä taidemuseo on odottanut viisikymmentäluvulta saakka paikkaansa ja toimintatarkoituksensa toteutumista.

Tämän museon ensisijaisen tehtävän ohessa museo on myös väistämättä osa aluetaloutta, sen luovaa ekosysteemiä ja aina museo on osa matkailun kenttää keskeisesti. Museot ovat keskeinen matkailupäätöksiin vaikuttava tekijä. Tutkimusten museo jättää aluetalouden kautta kaupungin kassaan moninkertaisesti sen mitä nyt panostetaan. Onneksi Lahti on ennenkin ollut viisas ja meillä on myös orkesteri ja teatteri. Elävä taide- ja muotoilukeskus yhdessä vapaan kentän kulttuurin kanssa antaa turistille syyn viipyä yön yli pidempään. Kaupungille kulttuurimatkailu on taloudellisesti kannattava investointi, taiteen perässä matkustavat koulutetut ihmiset, jotka kuluttavat myös palveluita ja ostavat paikallisia tuotteita.

Jos taloudellista kasvua haetaan, sellainen kulutus joka lisää tosiasiallisesti ihmisen hyvinvointia ja henkistä pääomaa on minun mittareillani parasta mahdollista kasvua.

Minä haluan että jokaisella koulutuksesta ja tulotasosta riippumatta on mahdollisuus päästä taiteen luokse. Siksi ei vain fyysinen saavutettavuus, vaan myös taloudellinen ja sosiaalinen ovat tärkeitä kysymyksiä. Huomioiden Lahden väestön sosioekonominen asema lipun hinta suunnitelmissa on liian korkea. Tutkitusti sopiva lipun hinta löytyy 4-10 euron haarukasta, mutta uskon että lipun arvoa voidaan hioa alaspäin, onhan kävijätavoitekin asetettu lahtelaisen kunnianhimon mukaan alas. Kun uusi taide- ja muotoilukeskus on enemmän kuin nykyinen taidemuseo Veskulla, enemmän kuin osiensa summa se tulee kyllä pääsemään tuplasti suunnitelman tavoitteeseen.

Mutta tärkeintä on, että keskus suunnitellaan ja toteutetaan poistamaan esteitä kulttuurisen pääoman kartuttamisen ja henkisen kasvun tieltä. Suurin este museokäynneille ei ole taloudellinen este, vaan se ettei ole kokemusta museokävijyydestä tai ylipäätään taiteen kokijuudesta. Tai ketään jonka kanssa mennä, eikä sisäistä skeemaa kuinka museossa toimitaan. Saattaa kuulostaa hassulta esteeltä meille joille näyttelyt ovat arkea.

Taiteen tulee olla monimuotoisena osa arkea ja mitä varhaisemmin yksilö oppii käyttämään taidetta minuutensa jäsentelyyn, ilmaisuun, ympäristösuhteensa pohtimiseen, itsensä kyseenalaistamiseen tai vaikka vain hetkellisen mielihyvän hakemiseen rakentavalla tavalla sen parempi yksilölle kuin yhteisöllekin.

Uusi Taide- ja muotoilukeskus tarjoaa ihan uudenlaisen oppimisympäristön lapsillemme ja nuorillemme, jotain sellaista mitä emme ole osanneet kaivata koska sitä ei vielä missään ole. Suunnitelmaa ei saa vesittää kopioimalla olemassa olevia museoita tai taidehalleja, vaan menemällä sisällöllisesti niin syvälle aikaan ja ilmiöihin, ettei muualla ole uskallettu. Kokonaisuuden onnistuminen vaatii myös vapaan kentän resurssitarpeiden tunnistamista.

Taidetta pitkin voi kommunikoida vaikeatkin asiat ja tuoda ihmisiä yhteen. Taiteen hyvinvointivaikutukset on moneen kertaan tutkittu fakta ja oma arvonsa on itsessään taiteen uutta luovalla, arvaamattomalla toimintalogiikalla sen kohdatessa yleisönsä. Taide- ja muotoilukeskus ei ole rajattu ympäristö kuten taidekaan ei ole mitään yhteiskunnasta ja arjesta irrallista, vaan sen kiinteä osa.

Tulevaisuuden kaupunki lisää jokaisen kulttuurista pääomaa

Maanantaina käydään Lahden valtuustossa takuulla mielenkiintoinen keskustelu luvan antamisesta Taide- ja muotoilukeskuksen tilojen vuokraamisesta Päijänteenkadulta, kunhan tuleva nimettömänä toistaiseksi pysyttelevä sijoittaja saa LAD-toimijoiden suunnitelmien ja kaupungille tekemän tarjouksen realistisisuuden varmistettua. Taidemuseon aika Vesijärvenkadulla on lopussa. On kettumaista päättäjän kannalta, että on ajettu tilanteeseen jossa nykyisella vuokranantajalla on varaa kiristää ties millainen vuokrasopimus, jollei uutta tilaa löydy, mutta parempi etsiä positiivista ratkaisu ja koittaa tehdä siitä vielä parempi omalla toiminnalla.

Oma suurin huoleni on ollut tuo investori, niillä tiedoilla jotka on olen valmis riskin ottamaan. Uskon että sijoittajalla on intressi saada koko keskus toimimaan ja täyteen toimijoita, mikä mun mielestä on lähtökohta sille että Taide- ja muotoilukeskus hanke voi kaupunginkaan osalta onnistua. Me emme päätä maanantaina nykyisen TAidemuseotoiminnan siirtämisestä Päijänteenkadulle, vaan ihan uudenlaisen toimintakonseptin rakentamisesta uusiin tiloihin, jotka mahdollistavat paljon enemmän kuin nyt.

Keskustelu on keskittynyt tosi paljon taidemuseon talousvaikutuksiin, mikä on ymmärrettävää poliittisen päätöksen kohdalla.

Itse ajattelen tässä eniten kaupunkilaisia. Mun mielestä jokaisella pitää olla pääsy kaupungin omistamien kokoelmien ja hyvien nykytaiteen näyttelyiden äärelle. Saavutettavuus rakentuu taloudellisen, fyysisen saavutettavuuden lisäksi kulttuurisen pääoman varaan. mä haluan että Lahti panostaa voimakkaasti siihen että meidän lapset ja nuoret saavat kartuttaa kulttuurista pääomaansa taidelaitoksissa entistäkin enemmän. Niin että jokainen lapsi oppii että taide on häntä varten. Perhetaustasta ja taloudellisesta tilanteesta huolimatta.

Lahti ei ole keskimäärin rikkaiden kaupunki, siksi lipun hinnan pitää olla kohtuullinen. Museon taloudellinen hyvä kaupungille ei kerry lipputuloista vaan palaavasta rahavirrasta mutkan kautta verokertymään ja hyvinvoinnin lisääntymisen kautta pienenevinä pahoinvoinnin poistamisen kuluina.

Kun Taidekeskus toimii matalan kynnyksen paikkana niin vastaanottajana kuin toimijana, uskon sen kasvattavan hyvinvoivia, luovasti ajattelevia, aktiivisia ja avarakatseisia kaupunkilaisia, joilla on piirun enemmän mahdollisuuksia auki kuin niillä, joilla ei ole samanlaista pääsyä taiteen luokse.

Uskon etä Tajumo-hankkeen porukka jossa myös nuoret ovat hyvin mukana pystyy puristamaan sellaisen konseptin, joka poistaa sosiaalisia esteitä taiteen kokemisen tieltä ja samalla yhdistää eri taiteenaloja ja ihmisiä.

Taloudelliset vaikutukset museokävijöiden palveluiden kulutuksesta ja ostoksista ovat toki se jolla tämä taloudellisesti mahdollistetaan meidän kaupunkilaisille ja toivottavasti myös lähikunnat ymmärtävät mahdollistaa taiodekokemuksia enemmän uudessa Taide- ja muotoilukeskuksessa.

www.mielenterveysseura.fi kulttuuri lisää hyvinvointia

Yle kulttuurin harrastaminen yhta tehokasta kuin liikunta

Arts equal: Taide ja hyvinvointi : katsauksia kansainväliseen tutkimukseen