Lasten ja nuorten pahoinvointiin on tartuttava nyt

Päijät-hämäläisillä nuorilla on tilastojen mukaan enemmän mielenterveysongelmia kuin muualla maassa. Ongelmamme syyt eivät ole mystisesti geeneissä, maaperässä tai juomavedessä, vaan yksinkertaisesti palveluiden puutteessa. Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut ovat osassa maakuntaa olleet ennen hyvinvointikuntayhtymää olemattomat ja kaikkialla niukat. Siksi perustason mielenterveyspalvelut lapsille ja nuorille ovat Hyvinvointikuntayhtymässäkin täysin riittämättömät.

Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden saattaminen säälliselle tasolle maksaisi 2,5 miljoonaa. (Ess 24.9.2018) Tämän (alle kahden nuoren syrjäyttämisestä aiheutuvien kulujen) puutteen korjaamiseen eivät kunnat talousarvioesityksiensä valossa ole kuitenkaan tarttumassa.

Hykyn perustamisvaiheessa haikailtiin perustason ja erikoissairaanhoidon integraatiota ja käännettä erikoissairaanhoidosta vähemmän raskaisiin perustason palveluihin ja sitä kautta kustannussäästöihin. Perustasoa ei kuitenkaan koskaan resurssoitu riittävästi. Koska hoitoon ei pääse ajoissa, on myös erikoissairaanhoito jatkuvassa ylikuormitustilassa ja mielenterveyspalveluiden puute heijastuu muihin palveluihin kuormittaen niitä. Samoin resurssipula heijastuu osaavien ammattilaisten rekrytointiin.

Päijät-Häme ja sen keskuskaupunkina Lahti on aluetta, jossa väestön koulutus- ja tulotaso on heikko, päihde- ja mielenterveysongelmat yleisiä ja eroperheitä ja yksinhuoltajia paljon. Kaikki nämä yksittäinkin, mutta eritoten kasautuessaan ovat nuoren syrjäytymistä ennustavia riskejä yhdessä nuoren peruskoulun jälkeisen koulutuksen lisäksi ( THL 11.1.2018).

Meillä riskitekijöitä on paljon, siksi tarvitsisimme erityisen vahvan tuen perheille ja vankat nopeasti saavutettavat lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut ja saman aikaisesti panostusta koulutustason nostoon ja hyvinvointiin.

Nämä nyt oireilevat perheet ja nuoret eivät voi odottaa soteuudistusta, eivätkä pelastaa Hykyn taloutta. Näiden nuorten hyvinvointiin on investoitava viimeistään nyt. Nuoren syrjäyttämisen hinta on moninkertainen. Kaiken päihdekohkauksen jälkeen tuntuu uskomattomalta, että sen ratkaisun kannalta keskeisen palvelun resursseja ei olla paikkaamassa vastaamaan pitkän aikaa tiedossa ollutta tarvetta.

Tämä on koko Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän laajuinen haaste. Jokaisen kunnan valtuutetut ovat vastuussa kuntalaisten palveluista, vaikka niiden järjestäminen on siirretty kuntayhtymälle.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä ei tulee vaatimaan lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden resursointia ajantasalle.

Little child girl plays superhero. Child on the background of sunset sky. Girl power concept

Koti kaikille ja tukea ajoissa

17.10. vietetään YK:n kansainvälistä päivää köyhyyden poistamiseksi. Suomessa päivä näkyy erityisesti eri puolilla maata järjestettävissä Asunnottomien yön tapahtumissa.

Oma koti on jokaisen perusoikeus. Elämme Suomessa vauraassa yhteiskunnassa, mutta silti tuo oikeus ei jokaisen arjessa toteudu.

Tänään yhteiskunnan arvot ovat kovat. Yksilökeskeinen ajattelu unohtaa yhteiskunnan ja yksilön taustan vaikutuksen pärjäämiseen ja sen tosiasian, että kuka tahansa saattaa sairastua ja romahtaa. Eikä kyse ole silloin vain yksilön omasta tahdosta ja ominaisuuksista, kun esimerkiksi masennuksen myötä elämä luisuu hallinnasta. Silloin tarvitaan tukea, ei ylenkatsetta ja syyllistämistä. Yhteiskunta voi ja sen pitää tehdä työtä ehkäistäkseen köyhyyden, syrjäyttämisen ja asunnottomuuden koska se on luonut puitteet, joiden säännöillä yksilön on pärjättävä.

Kohtuuhintaisten asuntojen väheneminen on globaalisti selkeässä yhteydessä katuasunnottomuuteen. Asiantuntijoiden korjausehdotukset ovat lopulta hyvin yksinkertaisia; lisää edullisia vuokra-asuntoja ja panoksia asumisneuvontaa. Vaikuttavuuslaskelmat osoittavat että yksi asumisneuvoja säästää työllään 43000-85000 euroa yhteiskunnan varoja vuodessa. Inhimilliselle vaikutukselle elämänhallinnan ja kodin säilymisestä ei ole hintaa. asumisneuvonnalla voidaan tehokkaasti estää häädöt ja etsittyä ratkaisu ongelmiin ennen asunnottomuuteen ajautumista ja turvattua hyvinvointi ja tuki.

Asunnottomuus ja syrjäytyminen yhteiskunnasta kulkevat käsi kädessä. Elämää on kadulla asuessa mahdoton saada kuntoon. Päästäkseen kiinni yhteiskuntaan, voidakseen kouluttautua, käydä työssä ja hoitaa arkiset asiansa, ihminen tarvitsee aluksi turvallisen katon päänsä päälle. Asunnottomuuden taustalla on inhimillisiä tragedioita; konkursseja, eroja, mielenterveysongelmia ja lastensuojelun jälkihoidon riittämättömyyttä.

Aikuissosiaalityö ja päihdepalvelut osaltaan auttavat asunnottomuuden ratkaisemisessa ja asuntorakentamisen lisäksi niiden resurssit on ratkaistavissa paikallisesti. Apua pitäisi olla helppo hakea ja saada jo ennen luisua kodittomuuteen.

Kodittomuus lisääntyy kun kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja ei ole tarpeeksi.

 

Maksuton ehkäisy edistää seksuaaliterveyttä tasa-arvoisesti

Jätimme valtuustossa 8.10. 2018 aloitteen maksuttoman ehkäisyn tarjoamisesta alle 25-vuotiaille nuorille yhdessä vihreiden Salla Palmi-Felinin, Sdp:n Maria Mäkysen ja keskustan Henni-Hyytiä Ilmosen kanssa 39 valtuutetun kannattamana.

On tärkeää, että nuoret sukupuoleen ja se katsomatta oppivat huolehtimaan omasta ja toisten seksuaaliterveydestä. Ehkäisyn maksuttomuus tekee seksuaaliterveydestä tasa-arvoisempaa ja madaltaa kynnystä vastuunotolle ja keskustelulle seksuaaliterveydestä. Se myös tasaa ehkäisyn kuluja sukupuolten kesken.

Kouluterveyskyselyjen mukaan lahtelaisilla nuorilla on paljon petrattavaa ehkäisyn suhteen. Paitsi suunnittelemattomia raskauksia ja abortteja ehkäistään maksuttomuudella myös sukupuolitauteja ja kohdunkaulasyövän riskiä ja näiden kautta myös mielenterveysongelmia. Perheen perustamisen pitää tapahtua silloin, kun siihen on valmius ja tahto, ei vahingossa väärään elämäntilanteeseen.

Paljon Lahtea pienemmissäkin kunnissa on saatu paljon taloudellista säästöä maksuttoman ehkäisyn myötä. Kustannusten ei pitäisi olla esteenä maksuttoman ehkäisyn tarjoamiselle ja markkinoinnille.

Toivottavasti aloite läpäisee soteen kuntayhtymän myötä muodostuneen demokratiavajeen. Vaikka Hyky palvelut nykyään alueella järjestää, on meillä valtuutetuilla mielestäni velvollisuus toimia aktiivisesti sen eteen, että sote todella toimii kuntalaisten eduksi ajanmukaisella tavalla. Juridisesti vastaamme palveluiden toteutumisesta kuntalaisille. Voimme Lahdessa ja muissa kunnissa muodostaa tahtotilan jota omistajina ajamme eteenpäin

 

Valtuustoaloite kokonaisuudessaan:  

Maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille

 

Valtuutetun aloiteoikeutta käyttäen me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Lahden kaupunki ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin, jotta alle 25-vuotiaat nuoret ovat oikeutettuja maksuttomaan ehkäisyyn.

On tärkeää, että nuoret löytävät itselleen sopivimman raskaudenehkäisymuodon, seksitaudeilta vältytään ja vastuu ehkäisystä jakautuu tasaisesti kaikille sukupuolille. Samalla on muistettava myös seksuaalivähemmistöihin kuuluvien nuorten oikeus ehkäisyyn. Ehkäisymenetelmien hinta ei saa muodostua esteeksi raskauden tai seksitautien ehkäisemiselle. Myös Lääkäriliitto, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos sekä Väestöliitto suosittavat maksutonta ehkäisyä nuorille.

Maksuton ehkäisy edistää terveyttä tasa-arvoisesti ja näkyy vähenevinä sosiaali- ja terveydenhuollon kuluina pitkällä aikavälillä. Maksuttoman ehkäisyn tarjoavissa kunnissa nuorten tekemien raskaudenkeskeytysten määrä on laskenut merkittävästi ja sukupuolitautitartuntojen määrä on vähentynyt. Lisäksi tutkimuksissa on havaittu, että hormonaalisella ehkäisyllä on munasarjasyövän, kohdun runko-osan syövän, suolistosyövän ja imusuonien syövän riskiä pienentävä vaikutus. Kustannuksia arvioitaessa tulisi huomioida myös sairauslomat, henkinen pahoinvointi ja muut em sairauksien ja toimenpiteiden jälkiseuraamukset.

Esimerkiksi Raumalla alle 20-vuotiaiden klamydiatartuntojen määrä on neljässä vuodessa laskenut kolmanneksella. On arvioitu, että Rauma säästää maksuttomalla ehkäisyllä vuosittain 100 000 euroa. Myös Vantaalla nuorten maksuttoman ehkäisyn käytön on todettu vähentäneen raskaudenkeskeytysten määrää 36% 15-19-vuotiailla ja 14% 20-25-vuotiailla.

Seksuaalisuuden kehittämisen ja kokeilun tulee olla turvallista. Kaupungin näkökulmasta parasta on tukea nuoria perustamaan perheitä, kun he ovat siihen todella valmiita. Suunnittelematon raskaus tai abortti sekä siitä johtuva psykologinen kuormitus häiritsevät nuoren identiteetin kehitystä, koulunkäyntiä, työelämän alkua ja hyvinvointia

Maksutonta ehkäisyä aktiivisesti tarjoamalla ja markkinoimalla Lahdessa madalletaan kynnystä ottaa vastuuta omasta ja muiden seksuaaliterveydestä ja normalisoidaan keskustelua ehkäisystä sekä seksuaaliterveydestä. Näin voidaan vähentää niin aborttien määrää kuin sukupuolitautejakin. Sukupuolitauteja ehkäisemällä voidaan turvata myös nuorten hedelmällisyyttä.