KUKA

 BIOGRAFIA
Olen kahden kouluikäisen tytön eläväinen äiti, kuvanveistäjä ja Lahden kaupunginvaltuutettu sekä Vasemmistoliiton valtuustoryhmän  ja Hämeen Vasemmistoliiton puheenjohtaja.
Lapsuuteni oli onnellinen metsän keskellä Keski-Suomessa kolmen sisaruksen kanssa. Isäni on eläköitynyt metallimies ja äiti sairaanhoitaja.
Nuorena työskentelin puutarhalla, harrastin liikuntaa ja uin kilpaa. Lukion aikana urheilu vaihtui taiteeseen. Valmistuin Lahden ammattikorkeakoulun Taideinstituutista kuvataiteilijaksi (AMK) 2007 ja juurruin lasten kasvaessa Lahteen. Valmistumisesta saakka olen työskennellyt kuvanveistäjänä ja Koulutuskeskus Salpauksessa taideaineiden tuntiopettajana, sekä muissa lyhyemmissä tehtävissä mm Lahden Taideinstituutin kuvanveiston opettajana. Tällä hetkellä  työskentelen unelmaduunissani Taiken läänintaiteilijana Hämeessä edistäen taiteilijoiden työekentely- ja toimeentuloedellytyksiä.

Työn ohessa olen opiskellut  kasvatustieteitä (Helsingin yo) ja ammatillisen opettajan pätevyyden (Hamk Aokk) ja erikoistunut Lamkin Muotoilu-ja Taideinstituutissa kuvanveistoon, sekä tehnyt ylemmän korkeakoulututkinnon Saimiassa.
Kuvataiteilijana näyttelyitäni on nähty lukuisissa näyttelyissä ympäri Suomea mm. Galleria Sculptorissa Helsingissä ja Taidekeskus Salmelassa. Julkinen teos Alku julkistettiin Jyväskylässä kesäkuussa 2014.
Nykyisenä kiinnostuksen kohteenani on erityisesti sosiologia ja ympäristökysymykset. Olen toiminut taideyhdistyksissä aktiivisesti pyrkien edistämään taiteilijoiden toimeentuloa ja taiteen näkyvyyttä ja saavutettavuutta.
Politiikkaan ajauduin kuntavaaleissa 2012 ja  vuodesta 2013 olen toiminut  Vasemmistoliiton Lahden kaupunginvaltuutettuna, Päijät-Hämeen maakuntavaltuutettuna, Liikunta- ja kulttuurilautakunnan jäsenenä, sekä Sivistyslautakunnan varajäsenenä, kuntaliitoksen myötä Liku vaihtui Soteen ja KH:n varajäsenyyteen..
Suurimpana huolenaiheenaani on juuri nyt lapsiperheiden ja lasten eriarvoistuminen, nuorten putoaminen koulutuksesta, palkkatyön muutos; pakkoyrittäjyys ja työehtojen heikkeneminen sekä jaksaminen työelämässä ja lisääntyvä yksinäisyys. Globaalilla tasolla uusliberalismin myötä syntyneen eriarvoistumisen kiihdyttämät ääriliikkeet laajenevat ja taloudellisen ja sosiaalisen epäoikeudenmukaisuuden eskaloituminen väkivallaksi on yhä suurempi uhka ilmastonmuutoksen rinnalla.
Minun poliittisena motiivinani on polttava halu muuttaa usko markkinatalouden mahtiin uskoksi hyvinvointivaltioon ja tasa-arvoon. Se on mahdollista.
Luottamustoimet politiikassa:
Lahden kaupunginvaltuutettu 2013-, Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja 2015-
Sote-lautakunnan jäsen 2015-2017
Sivistyslaitakunnan varajäsen 2013-2017, jäsen 2017-
Kaupunginhallituksen ja yhdistymishallituksen varajäsen 2015-2017
Päijät-Hämeen maakuntavaltuutettu 2013-
Puheenjohtaja Hämeen Vasemmistoliitto 2016-
puheenjohtaja Lahti Vasemalle ry 2016-
Vasemmistoliiton puoluevaltuutettu 2016-
Liikunta- ja kulttuurilautakunta 2013-2015
 
  vas_logo_swe_CMYK

Oikeudenmukaisemman ja inhimillisemmän yhteiskunnan rohkea rakentaja.