KUNTAVAALITEEMAT 2017

Lasten yhdenvertaisuus ja oppimisen taidot turvataan palauttamalla jokaiselle lapselle oikeus varhaiskasvatukseen. Tulevaisuudessa varhaiskasvatus on maksutonta. Perusopetuksessa ryhmäkokoja pienennetään ja oppimisen tuen resurssia kasvatetaan, jotta jokainen lapsi tulee kohdatuksi yksilönä ja oppii oppimaan ja löytää vahvuutensa. Lapsiperheiden arkea tuetaan takaamalla julkiset lähipalvelut , mahdollisuus harrastaa ja kotihoitajan apu tarvittaessa.

Terveyseroja kavennetaan poistamalla terveyskeskusmaksut. Siirrymme reippaasti peruspalvelupainotteisuuteen, jotta hoitoa saa oikeaan aikaan. Mielenterveys- ja päihdepalveluja kehitetään helpommin saavutettaviksi ja enemmän ihmisen kokonaisuutena huomioivaksi.

Taide on avain mielekkääseen elämään, ymmärrykseen itsestä ja ympäristöstä. Taidekasvatuksen määrää arjessa lisätään varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle ja pääsy taide – ja kulttuuripalveluiden äärelle mahdollistetaan jokaiselle, myös laitoshoidossa.

Ympäristö,- lapsi-, ja tasa-arvovaikutukset arvioidaan huolella päätöksenteossa. Vain niin voidaan kestävästi rakentaa yhteiskuntaa ja kaupunkia jossa jälkikasvummekin on parempi eläää.

Katso vastaukseni  Ylen Vaaligalleriassa