Hyvinvointikuntayhtymä valtuustossa 27.6.2016

Lahden kaupunginvaltuusto käsitteli hyvinvointikuntayhtymän perustamispykälän kokouksessaan 27.6. esityslista . Tavoitteet on kirjattu esityslistaan. Lukija voi katsoa lukeeko perussopimuksessa tai esityksessä vankkaa tukea sille, että nämä erinomaiset tavoitteet toteutuvat.

Käsillä oleva päätös on käytännössä suurempi kuin yksikään mahdollinen kuntaliitos.

Uudessakin kunnassa yhteisten päätösten tekijät ja rahakirstun vartijat valitaan demokraattisesti vaaleilla ja niin kauan kuin palveluita ei ulkoisteta kulkevat rahoitus, valta ja vastuu käsikädessä.
Nyt olemme päättämässä siitä, siirrämmekö tärkeimmät palvelumme kuntayhtymälle jossa ei voi sanoa edustuksellisen demokratian toteutuvan.

Minä en todistettavasti ole pilkunviilaaja. Mutta puhe uuden hyvinvointikuntayhtymän perustamisesta on häiritsevää kun kyse on vanhan erikoissairaanhoidon kuntayhtymän perussopimuksen muuttamisesta.
Kukaan ei ole onneksi sentään perustamassa pahoinvointikuntayhtymää.

Me kaikki haluamme turvata palvelumme hyvällä tasolla perusterveydenhuolto edellä ja häivyttää integraation esteet niin perus- kuin erikoissairaanhoidon, sosiaalipuolen kuin muun terveydenhuollon tieltä. Hävittää kuntarajat estämästä järkevää palvelurakennetta ja räjäyttää siilot toimialoilta. Asiakkaan ja tämän palveluiden tulee todellakin olla lähtökohta ja kehittämistä ei tule lopettaa.

On hyvin erikoista että näin mittavaa muutosta on valmisteltu ilman kansalaiskuulemisia ja henkilöstön vahvaa osallistumista. Mistä tulee viisaus palvelutarpeisiin nyt ja tulevaisuudessa jollei asukkailta?

Voiko tämä unelma ihanteellisesta sotesta toteutua luomalla merkittävä demokratiavaje?
Onko uudistuminen vanhoissa rakenteissa ylipäätään mahdollista, vaikka viranhaltijat ovatkin tehneet arvokasta ja ansiokasta työtä asiakaslähtöisesti ja uudistumishaluisesti? Emmehän ole varsinaisesti perustamassa uutta, vaan sullomassa omaa toimintaamme vanhaan varsin luutuneeseen rakenteeseen. Meillä ei ole hallussamme mitään työkalua tuon rakenteen muokkaamiseen ja todelliseen uudistumiseen sen sisällä.

Onko näin suuresta päätöksestä koskaan historiassa ollut näin vähän tietoa?
Valmistelu pohjautuu 2015 ajankohtaiseen valmisteluun. Aikaa on kulunut, hallituksen sinkoilusta tiedämme vain päivämäärän jolloin jotain tapahtuu. Ehkä.

Suurin asia mitä emme tiedä, ja johon vastuullisen päättäjän olisi pitänyt varautua jo tämän päätöksen valmistelussa on talous. Mitä maksamme tästä väliaikaisratkaisusta? Missä on tarkka suunnitelma etenemisestä? Miten kustannukset alkavat kehittyä. Mikä on se konkreettinen palveluverkko, rakenne ja organisaatio ja palvelulupaus josta nyt päätämme?

Taloudelliset vaikutukset on täysin arvioimatta.Yhtymä, saati jäsenkunnat eivät ole varautuneet talousmuutoksiin. Tälläinen etunoja on jo ennenkuulumaton ja ennenkaikkea vastuuton, ei rohkea.

Mikään ei takaa, että uudistuminen vanhaan rakenteeseen palveluita integroidessa toteutuu ja ettei päätöksen jälkeen jokainen kuuluta kyllä säästöjen perään, mutta vastusta sitten aina kun jokin olisi omassa kunnassa muuttumassa.

Luottamuksen päätöksenteossa täytyy perustua faktaan. Tietoon, jonka varassa voidaan todeta, että tästä suurella todennäköisyydellä tai varmasti koituu hyvää yhteisöllemme.

Nyt niin ei voi valitettavasti todeta. Emme tiedä oikeasti rahoituksen järjestämisestä mitään;. ”Jäsenkunta maksaa asukkaidensa käyttämät palvelut yhtenäisillä suoritehinnoilla” ei aivan selvitä kuka määrittelee palveluiden hinnat, tarpeen, katon. Maksaja vai laskuttaja? Miten palveluketju rakentuu palvelemaan asiakasta peruspalvelupainotteisesti ja hillitsemään kulujen kasvua, vai syntyykö tästä rahaimuri, johon meillä ei ole virtakytkintä?

Oikea laita ei näytä luottavan omiinsa, perusteluna kuuluu usein että tehdään nyt itse ennen kuin valtio tulee ja pakottaa. Onko oikeistohallitus tekemässä omiensa mielestä niin suuren virheen että pitää sahata oksa alta, vai onko oikeistolla kiire varmistaa, että palvelut ulkoistetaan ja demokratiaa kavennetaan siltä varalta ettei hallitus siinä onnistukaan.