Vappupuhe Lahden torilla 1.5.2015

Hyvät työväenjuhlaa viettämään saapuneet toverit!

 

Olen kiitollinen saadessani puhua Vasemmistoliiton 25-vuotisjuhlavuotena Lahden torilla. Olemme täällä koska toverit ennen meitä ovat meille siihen oikeuden taistelleet.

 

Vasemmistoliitto vaalitappion karvas maku alkaa laimeta. Gallupien lupaileman kannatuksen kasvun kääntyminen kahden kansanedustajan menetykseksi, tuntui monesta vaalityötä tehneestä ja Vasemmistoliiton nousua toivoneilta raskaalta.

Tappio on myönnetty, analyysit tehty ja opiksi otettu ja otetaan. Asiamme ja tavoitteemme eivät olleet vääriä, mutta emme onnistuneet viestimään oikein . Kiitos teille jotka annoitte äänenne yhteisvastuulle, solidaarisuudelle, tasa-arvolle, rauhan politiikalle, veronkierron kitkemiselle ja reilulle. Kiitos Teille jotka yhä uskotte vaihtoehtoon. Pettymyksen tilalle hiipii jo tarmo tarttua työhön.

Mediassa talouskurin ja leikkauspolitiikan välttämättömyyden ja kestävyysvajeeseen leikkauksin vastaamisen hegemonia ei murtunut, eikä keskusteluissa päästy talouspuheen yläpilvistä arjen tasolle. Vaalivoittajalta ei vaadittu konkretiaa siitä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan tavalliselle kansalaiselle. Keskusta leijaili vaaleihin ilman haastajaa.

Oikeisto on pyrkinyt luomaan itsestään kuvan ideologiavapaana pragmaattisena toimijana ja onnistunut siinä. Porvareiden politiikka on ideologista ja oikeistovetoisten hallitusten talouspolitiikka on perustunut uusliberalismin eetokseen jonka päämääränä on purkaa hyvinvointivaltiota. Pääoman ja työn suhde on edelleen keskeinen kysymys, eikä ole häviämässä mihinkään. Valta ja vauraus keskittyvät tutkitusti kapenevalle joukolle, joka pääomalla ohjailee yhteiskuntaa. Nykypäivän duunareita eivät ole vain palkkatyöläiset, vaan myös työntekijöidensä rinnalla työskentelevät pien- ja -yksinyrittäjät sekä kasvava itsensätyöllistäjien ja pakkoyrittäjien joukko.

Oikeistoa ja johtavia virkamiehiä ohjaa yhä vahvemmin suurpääoman etua ajava uusliberaali ideologia ja sen myötä taantuma on pitkittynyt. Vaurauden ja vallan keskittyminen harvempiin käsiin, kertoo karua kieltä oikeistopolitiikan vastuullisuudesta ja talouden tilanne sen toimivuudesta lääkkeenä taantumaan. Suuryritysten etua palvelemaan on salassa ajettu TTIP, TISA ja CETA-sopimuksia, joilla luovutamme oikeudellista valtaa suuryrityksille. Globaalit suuryritykset ovat ulottaneet lonkeronsa päätöksentekoon joka tasolle globaalisti, valtakunnallisesti ja paikallisesti.

Mediassa ääneen pääsevät asiantuntijat jotka vahvistavat oikeiston viestiä, silmiin ja korviin pistävää oli Nordean ekonomistin ahkera esiintyminen vaalien alla mediassa ikään kuin neutraalina talousasiantuntijana jopa puheenjohtapaneelissa valtakunnallisella TV-kanavalla. Vasemmiston on kyettävä murtamaan valtamedian mahti ja tuomaan oma viestimme esille. Viestintä, tietoisuuden ja kansalaisaktiivisuuden lisääminen on suuri yhteinen haasteemme.

Sääntelyn purku jota porvarit ja perussuomalaiset ajavat, niinikään lopulta suuryritysten hyväksi, ei tuo onnea. Aleksander Stubbin yhdeksi Kokoomuksen onnistumiseksi nimeämä Talvivaara on hyvä esimerkki sääntelyn ja viranomaisvalvonnan merkityksestä. Tapaus Talvivaarassa valvonta petti ja seuraukset jäävät lastemme korjattavaksi. Sääntely ja valvonta on viime vuosina pettänyt myös lastensuojelussa traagisin seurauksin. Asioita voi kehittää ja järkeistää, mutta säännökset eivät synny tyhjästä, niillä on merkitystä.

 

Toverit,

Työväenpuolueiden kannatusta on syönyt myös itsensä työväenpuolueeksi markkinoinut, mutta oikeistolaista politiikkaa rasistisella populismilla höystettynä tekevä Perussuomalaiset. Vetoamalla epäoikeudenmukaisuuteen, jota itse osaltaan luo, voi näköjään saada valtaa. Sitä pitäisi vielä osata käyttää vastuullisesti sen epäoikeudenmukaisuuden tunteen aiheuttajan poistamiseen, sen sijaan että lietsotaan tyytymättömyyttä ja vihamielisyyttä kansan keskuudessa.

Maahanmuuttajat eivät ole syypäitä kenenkään työpaikan menetykseen, terveydenhuollon jonoihin tai vanhuspalveluiden tilaan. Sosiaalipolitiikka, terveydenhuolto ja tulonjako ovat meidän poliitikkojen vallassa, eivät kotinsa hengenhädässä jättäneen pakolaisen.

Koska meidän arvoihimme kuuluu solidaarisuus ja muistamme historian, on meidän yhdessä vastustettava populismia joka on viime päivinä onnistunut jytkyttämään rasistisista puheistaan hyväksyttäviä. Rasistit vaativat suvaitsevaisuutta rasismia kohtaan. Halua sortaa jotakin ihmisryhmää ei tarvitse eikä saa suvaita. Se on yhä rasismia, vaikka Perussuomalaiset menettivätkin vähemmän paikkoja kuin oletettiin.

Eilen oli selvillä Perussuomalaisten vastaukset hallitustunnusteluja käyvällä Juha Sipilälle, vastauksista kävi ilmi ettei maahanmuuttokritiikki ja tietojen vääristely ole yksittäistapausten irtiottoja vaan koko eduskuntaryhmä esimerkiksi esittää tiukennusta perheenyhdistämisiin. Joita muuten ei enää käytännössä tehdä koska yhdistäminen on jo tehty mahdottomaksi.

Vaaliviikonloppuna kansanedustajaehdokas Tom Packalen levitti väärää tietoa maahanmuuttajamiesten rikostapauksesta Laajasti Sosiaalisessa mediassa, jonka myöhemmin poliisi totesi perättömäksi. Toimintaa ei ole puolueen toimesta tai yleisesti tuomittu tai käyty mediassakaan riittävää keskustelua kansanedustajan moraalisesta vastuusta. Mitä muuta kyseinen toiminta on kuin vihan loetsomista maahanmuuttajia kohtaan?

Syy tyytymättömyyteen, tuloerojen kasvuun ja osattomuuteen löytyy pääoman virtoja seuraamalla pikemmin kuin pakolaisvirtojen lähteiltä. Työpaikkojen katoaminen halpatyövoiman maihin ei ole työläisten syytä, ei Suomessa sen enempää kuin esimerkiksi Bangladeshissa. Valitettavasti moraali on tänä päivänä suuryrityksiltä kateissa. Yhteiskuntavastuuta ei kanneta verojen eikä seurausten korjaamisen muodossa. Kun tuotanto tapahtuu kaukana ketjujen päässä, muuttuvat elävät ihmiset tuotannon osatekijöiksi ilman ihmisarvoa. Kaikkien yhteinen etu, myös meidän länkkäreiden, on kantaa globaalia vastuuta niin Kuluttajina, työntekijöina, yrittäjinä kuin yhteiskunnallisina toimijoinakin. Me voimme tukea osaltamme demokratian, sananvapauden, solidaarisuuden ja työläisten järjestäytymisen kehitystä kehittyvissä maissa, emme jakamalla ihmisiä meihin ja niihin.

 

 Hyvät toverit,

Työ jatkuu vaalituloksesta huolimatta ja varsinkin siksi. Haasteet tulevat jatkossakin olemaan suuria ja näkymään myös paikallistasolla kaupunkilaisten arjessa. Rakenneuudistukset ja talouskuri tarkoittavat tärkeiden palveluiden leikkaamista. Vasemmiston puoleen käännytään sitten kun oma lähikoulu on uhattu, oma työpaikka on uhattuna, oma äiti ei saa hyvää hoitoa vanhainkodissa, lapsi ei saa hoitopaikkaa, lääkäriin ei pääse, oma nuori ei pääse psykologille ja omia työehtoja ollaan heikentämässä tai oma mökkijärvi likaantumassa.

Sen enempää Suomi kuin Lahti ei nouse talousahdingosta kyykyttämällä kaikkein heikoimmassa asemassa taloudellisesti olevia, tai niitä joiden ääni ei kuulu; sairaita, lapsia ja vanhuksia.

 Meidän on tehtävä työtä yhdessä jotta paikallisesti hyvinvoinnin rakenteet turvataan ja samalla rakennetaan tulevaisuutta huolehtimalla koulutuksesta varhaiskasvatuksesta peruskoulun kautta toiselle asteelle ja korkeakouluihin. Tiedostamme 90-luvun lamanhoidon seuraukset, maksamme niistä inhimillistä ja taloudellista hintaa edelleen. Surullista ei ole se että poliittinen päätöksenteko on toistamassa samat virheet, vaan se että ne tehdään tietoisesti ja piittamatta. Sydän kylmänä.

Kunnille sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamiset ja yksityistämiset ovat tulleet kalliiksi ja vieneet ohjausvallan kauaksi vaaleilla valituista päättäjistä. Silti samoja toimenpiteitä viedään voimalla eteenpäin niin varhaiskasvatuksessa, vanhustenhuollossa kuin mielenterveyspalveluissakin.

Voittajia yksityistämisprosessissa eivät ole pienet paikalliset, vastuunsa tuntevat yritykset, vaan suuret osakkailleen osinkoja tahkoavat ja veronsa ulkomaille ohjailevat ketjut, kuten terveydenhuollossakin. Kun uusi hallitus ja eduskunta viimein aloittaa SOTE-uudistusrumbansa niin yksityistämisuhka on todellinen. Kuluttajalle ei varmaankaan ole väliä onko palvelu yksityisellä vai julkisella, kunhan se on saatavilla, mutta vaikka kuinka olisi palveluseteliä tai kuntalisää tarjolla, niin voittoja tavoittelevan yrityksen palvelut karkaavat kauaksi tavalliselta eläkeläiseltä tai palkansaajaltakin. Tasavertaisuudesta ei olisi tietoakaan oikeiston mallissa. Me Vasemmisstoliitossa tulemme tekemään työtä tasavertaisten laadukkaiden julkisten palveluiden eteen.

Yksityistämisten ja ulkoistamisten lisäksi paikallisesti päätöksentekoa tulee siirtämään kaupunkilaisten arjesta kauemmaksi uusi kuntalaki, mikäli sitä tulkitaan niin, että lautakuntien määrä vähennetään minimiin ja lautakuntiin saa valita vain valtuutettuja. Asiamäärien kasvaessa valta siirtyy vaaleilla luottamuksen mittauttaneilta virkamiehille.

Tiedämme, että Lahdessa ja Päijät-Hämeessä työttömyysluvut ovat huipussa. Kaupungin säästötoimet eivät ole ainakaan helpottaneet työllisyystilannetta. Syynä ei ole liian tiukat työehdot tai ansiosidonnainen, työhaluttomuus tai liian hyvä sosiaaliturva, vaan yksinkertaisesti työpaikkojen puute. Työttömien syyllistäminen ja rankaiseminen ei luo työpaikkoja. Sääntelyn purku ei luo yhtään työpaikkaa. Korkeampi eläkeikä ei luo yhtään työpaikkaa, pidempi koeaika ei luo yhtään työpaikkaa. Työpaikkoja syntyy investoinneista joita kipeästi kaipaamme alueelle, niitä syntyy ostovoimasta. Viennin elpyminen ei käy hetkessä, mutta sitä voimme vauhdittaa suuntaamalla resursseja oikein sellaisille aloille joilla on tulevaisuutta esimerkiksi uusiutuvan energian teollisuuteen.

Mutta maailma muuttuu. Emme voi jatkossa käyttää luonnonvaroja nykyisellä tahdilla. Törmääminen ilmastonmuutoksen, ekosysteemin romahduksen ja luonnonvarojen hupenemisen haasteeseen yhdessä lisääntyvän älykkään teknologian kanssa tulee mullistamaan tulevaisuudessa työn käsitteen. Kun koneet tekevät työn jonka ihmiset kenties ovat ensin ajatelleet täytyy työnjako miettiä viimeistään täysin uusiksi, jollemme halua että tuotantolaitokset ovat kaikki kuuluisan yhden prosentin hallussa ja loppu väestö hyppii prosentin pillin mukaan.

 Fyysisten hyödykkeiden sijasta meidän on siirryttävä henkisen pääoman kasvattamiseen vaalimalla sivistystä, hoivaa, tiedettä, taidetta ja kulttuuria. Emme oi kasvattaa jätevuortamme mutta ihmisinä meillä on varaa kasvaa. Siihen taide ja kulttuuri antaa meille mahdollisuuden. Vasemmistossa on aina ymmärretty taiteen ja sivistyksen voima ja arvo. Pidetään siitä kiinni tulevaisuudessakin!.

 

Rakkaat toverit,

Maailmassa hyvät muutokset on aina saatu aikaan joukkovoimalla, jota toteuttavat rohkeat yksilöt. Nyky-yhteiskunnassa kilpailu työstä ja työssä on yhä kovempaa. Joustoja vaaditaan työnantajien taholta yhä enemmän ja työehtoja kierretään määräaikaisuuksilla, epäpätevällä henkilökunnalla ja nollasopimuksilla. Turvan puuttuessa työntekijältä voi vaatia mitä vain aikana jolloin työtä ei voi valita.

 

Nollatuntisopimuksella tarkoitetaan työsopimusta johon on kirjattu työajaksi 0-40h/vko. Eli työnantajalla ei ole velvollisuutta tarjota yhtään työtuntia, mutta työntekijä ei voi myöskään sitoutua mihinkään muuhun, ollessaan velvoitettu työnantajan pyytäessä tulemaan töihin.

 

Nollatuntisopimuslaisia on noin 83 000, sopimusten määrä on 15 vuodessa kasvanut 60%:lla. Sopimukset ovat kaupan- ja matkailun alalta levinneet muillekin aloille. Nollasopimuksilla kierretään työehtosopimuksia ja siirretään työnantajavastuuta työntekijälle. Nollatuntisopimuslaiselta puuttuuvat normaalit työntekijän oikeudet. Työntekijää ei tarvitse laittomasti irtisanoa, hänelle voi vain jättää tarjoamatta työtä. Pienillä tuntimäärillä ei työntekijälle kerry oikeutta ansiosidonnaiseen, eikä lomapäiviä, vaikka joka päivä on valmistauduttava töihin lähtöön. Osalla työtunteja on maksimimäärä, mutta varmuus tulevaisuudesta puuttuu.

 

Nollatuntisopimuksen kielto ei tarkoita osa-aikatyön mahdottomaksi tekemistä. Operaatio Vakiduunin lakialoite lähtee siitä, että työtunnit määritellään täsmällisemmin, mutta edelleen on mahdollista työntekijän halutessa sopia myös alle 18 tunnin viikoista. Tietyt työtunnit on silti määriteltävä ja mikäli työnantajalla on tarjota lisää työtä, on sitä ensin tarjottava työsuhteessa olevalle osa-aikaiselle. Tällä hetkellä työpaikoilla saattaa työskennellä useita nollasopimusosa-aikaisia, jotka eivät tule toimeen palkallaan.

 

0-sopimuksia perustellaan usein opiskelijoiden mahdollisuudella tehdä työtä opintojen ohessa. He voivat tehdä osa-aikatyötä jatkossakin, mutta eivät joudu täysin heittopusseiksi.

 

Nollatuntisopimus ei myöskään selvästikään ole opiskelijasopimus vaan valtaosa haluaisi kokoaikaiset työviikot. Toisin kuin annetaan ymmärtää, ei nollatuntisopimus synny useinkaan työntekijän ja työnantajan neuvottelun tuloksena, vaan työnantajan yksipuolisena ilmoituksena. Näinä työttömyysaikoina on vaikea kieltäytyä. Tämä työehtoja halventava ja työntekijöitä eriarvoistava sopimuskäytäntö tulee tehdä laittomaksi. Tämän puolesta on ottanut kantaa myös Vasemmistoliiton kunnallisjärjestö.

 

Uusliberalismin myrkyttämän aikamme henki on ”jokainen huolehtikoon itsestään”. Tämä näkyy arvojen kovenemisen lisäksi yhteisöllisyyden ja yhteisvastuun unohtumisessa. Tällä mentaliteetilla kukaan ei ole turvassa, vaan kaikki kilpailevat toisiaan vastaan, jollei vastustajaa ole ostettu puolelle.

 

Kuitenkin, Seuraava osa-aikaistettava, ulkoistettava tai kokonaan poispotkittava voi olla kuka tahansa meistä. Niiden, joilla on vakituinen työ on hyvä muistaa että määräaikaisen ja etenkin nollasopimuslaisen jää käytännössä ilman oikeuksia. Nollasopimuslaista ei tarvitse irtisanoa, siksi hänen on vaikea sanoa ei, puuttua epäkohtiin, puolustaa itseään ja siksi työpaikoilla tarvitaan solidaarisuutta ja joukkovoimaa etenkin niiltä jotka ovat vahvemmassa asemassa. Koska kukaan ei yksin elämässä saavuta mitään ja koska jokaisesta vakituisesta työsuhteesta oikeuksineen on kiittäminen työväenliikkeen ja ammattiliittojen joukkovoimaa on jokaisen vastuulla huolehtia oikeudenmukaisuudesta työpaikoilla. Nollatuntisopimusta tulee jokaisen vastustaa. Sen olemassaololle ei ole mitään muuta syytä kuin työehtojen polkeminen.

 

Valitettavasti myös Lahden kaupungin osaomistamissa organisaatioissakin nollasopimukset ovat normaalikäytäntö. Meidän on yhdessä kitkettävä tämä eriarvoistava käytäntö kaupunkimme organisaatioista ja työpaikoiltamme. Älkää vaietko!

 

Jos annamme työnantajaosapuolen sulkea joukon työtovereitamme työntekijän oikeuksien ulkopuolelle puolestamme taistelleet toverimme kääntyisivät haudoissaan. He uhmasivat kapitalismia henkensä uhalla. Emmekä me uskalla edes asemamme uhalla? Nyt jos koskaan tarvitaan rohkeutta kyseenalaistaa oikeiston tekosyyt, rohkeutta puolustaa toveria ja kollegaa, pitää kiinni yhdessä yhteisistä säännöistä ja yhteisestä hyvästä.

 

Hyvät ystävät,

Toivotan hyvää työväen juhlaa kaikille!