Maksuton ehkäisy edistää seksuaaliterveyttä tasa-arvoisesti

Jätimme valtuustossa 8.10. 2018 aloitteen maksuttoman ehkäisyn tarjoamisesta alle 25-vuotiaille nuorille yhdessä vihreiden Salla Palmi-Felinin, Sdp:n Maria Mäkysen ja keskustan Henni-Hyytiä Ilmosen kanssa 39 valtuutetun kannattamana.

On tärkeää, että nuoret sukupuoleen ja se katsomatta oppivat huolehtimaan omasta ja toisten seksuaaliterveydestä. Ehkäisyn maksuttomuus tekee seksuaaliterveydestä tasa-arvoisempaa ja madaltaa kynnystä vastuunotolle ja keskustelulle seksuaaliterveydestä. Se myös tasaa ehkäisyn kuluja sukupuolten kesken.

Kouluterveyskyselyjen mukaan lahtelaisilla nuorilla on paljon petrattavaa ehkäisyn suhteen. Paitsi suunnittelemattomia raskauksia ja abortteja ehkäistään maksuttomuudella myös sukupuolitauteja ja kohdunkaulasyövän riskiä ja näiden kautta myös mielenterveysongelmia. Perheen perustamisen pitää tapahtua silloin, kun siihen on valmius ja tahto, ei vahingossa väärään elämäntilanteeseen.

Paljon Lahtea pienemmissäkin kunnissa on saatu paljon taloudellista säästöä maksuttoman ehkäisyn myötä. Kustannusten ei pitäisi olla esteenä maksuttoman ehkäisyn tarjoamiselle ja markkinoinnille.

Toivottavasti aloite läpäisee soteen kuntayhtymän myötä muodostuneen demokratiavajeen. Vaikka Hyky palvelut nykyään alueella järjestää, on meillä valtuutetuilla mielestäni velvollisuus toimia aktiivisesti sen eteen, että sote todella toimii kuntalaisten eduksi ajanmukaisella tavalla. Juridisesti vastaamme palveluiden toteutumisesta kuntalaisille. Voimme Lahdessa ja muissa kunnissa muodostaa tahtotilan jota omistajina ajamme eteenpäin

 

Valtuustoaloite kokonaisuudessaan:  

Maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille

 

Valtuutetun aloiteoikeutta käyttäen me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Lahden kaupunki ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin, jotta alle 25-vuotiaat nuoret ovat oikeutettuja maksuttomaan ehkäisyyn.

On tärkeää, että nuoret löytävät itselleen sopivimman raskaudenehkäisymuodon, seksitaudeilta vältytään ja vastuu ehkäisystä jakautuu tasaisesti kaikille sukupuolille. Samalla on muistettava myös seksuaalivähemmistöihin kuuluvien nuorten oikeus ehkäisyyn. Ehkäisymenetelmien hinta ei saa muodostua esteeksi raskauden tai seksitautien ehkäisemiselle. Myös Lääkäriliitto, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos sekä Väestöliitto suosittavat maksutonta ehkäisyä nuorille.

Maksuton ehkäisy edistää terveyttä tasa-arvoisesti ja näkyy vähenevinä sosiaali- ja terveydenhuollon kuluina pitkällä aikavälillä. Maksuttoman ehkäisyn tarjoavissa kunnissa nuorten tekemien raskaudenkeskeytysten määrä on laskenut merkittävästi ja sukupuolitautitartuntojen määrä on vähentynyt. Lisäksi tutkimuksissa on havaittu, että hormonaalisella ehkäisyllä on munasarjasyövän, kohdun runko-osan syövän, suolistosyövän ja imusuonien syövän riskiä pienentävä vaikutus. Kustannuksia arvioitaessa tulisi huomioida myös sairauslomat, henkinen pahoinvointi ja muut em sairauksien ja toimenpiteiden jälkiseuraamukset.

Esimerkiksi Raumalla alle 20-vuotiaiden klamydiatartuntojen määrä on neljässä vuodessa laskenut kolmanneksella. On arvioitu, että Rauma säästää maksuttomalla ehkäisyllä vuosittain 100 000 euroa. Myös Vantaalla nuorten maksuttoman ehkäisyn käytön on todettu vähentäneen raskaudenkeskeytysten määrää 36% 15-19-vuotiailla ja 14% 20-25-vuotiailla.

Seksuaalisuuden kehittämisen ja kokeilun tulee olla turvallista. Kaupungin näkökulmasta parasta on tukea nuoria perustamaan perheitä, kun he ovat siihen todella valmiita. Suunnittelematon raskaus tai abortti sekä siitä johtuva psykologinen kuormitus häiritsevät nuoren identiteetin kehitystä, koulunkäyntiä, työelämän alkua ja hyvinvointia

Maksutonta ehkäisyä aktiivisesti tarjoamalla ja markkinoimalla Lahdessa madalletaan kynnystä ottaa vastuuta omasta ja muiden seksuaaliterveydestä ja normalisoidaan keskustelua ehkäisystä sekä seksuaaliterveydestä. Näin voidaan vähentää niin aborttien määrää kuin sukupuolitautejakin. Sukupuolitauteja ehkäisemällä voidaan turvata myös nuorten hedelmällisyyttä.