Miksi rukkaset ministerimallille

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä ei voi hyväksyä ministerimallia.

Lahdessa kuntavaaleissa 2012 äänioikeuttaan käytti 53 prosenttia äänioikeutettua. Puolet kaupunkilaisista, vaikka kunnissa päätetään kaikkein lähimpänä kuntalaista olevista asioista. Niistä jotka vaikuttavat arkeen ja joihin todella voi vaikuttaa. Kaupunginvaltuusto on se päätöksentekoelin jota on helppo lähestyä ja antaa palautetta.

Demokratian toteutumisen kannalta on tärkeää että kaikki vaaleilla valitut edustajat kantavat vastuunsa ja heillä on todellinen mahdollisuus vaikuttaa valmistelusta päätöksentekoon.

Kuntalain hengessä on mahdollista vahvistaa poliittista päätöksentekoa. Se ei kuitenkaan missään määrin määrää että vallan keskittäminen palkkapoliitikoille ja sitä kautta valtuuston vallan kaventaminen on poliittisen päätöksenteon vahvistamista.

Jos valta keskittyy 59:stä valtuutetusta kuudelle kaupunginhallituksen jäsenelle, jotka pitävät niin jaostot kuin keskeiset lautakunnatkin otteessaan, niin mihin enää tarvitsemme lautakuntia? Tai koko valtuustoa? Isojen puolueiden ryhmäkurihan takaa että kun kaupunginhallituksessa tai lautakunnassa on kanta kerran päätetty, niin siinä pysytään, vaikka asiantuntijat muuta sanoisivat.

Ministerimalli sitoo lautakunnat KH:n hihnaan, vaikka niiden pitäisi asiantuntijaeliminä saada työskennellä rakentavasti. Samalla se passivoi niin lautakuntien jäsenet kuin valtuutetutkin, ja siirtää heidät syrjään asioiden ytimestä, jolloin myös koko kansanvallan ajatus hapertuu.

Kaupunkilaisten valitsemilla edustajilla tulee jokaisella mieluummin olla entistä vahvempi rooli, sitä tukeekin valiokuntamalli lautakunnissa ja sitä tukisi päätösvallan palauttaminen valtuustolle niissäkin asioissa joita siltä on delegoitu alemmas.

Ministerimallilla tuodaan valtakunnan politiikan hallitus-oppositio kuntatasolle. Ja suuren osan valtuutetuista ja heidän mukanaan vielä isomman joukon kaupunkilaisista jäädessä vaille vaikuttamisen mahdollisuuksia syntyy paljon tyytymättömyyttä ja riitaisia päätöksiä, hiljaisemmat mutta tärkeät signaalit jäävät kuulematta ja eripura saa polttoainetta. Näennäisen Sujuva prosessi ei takaa hyvää lopputulosta.

Tämä ei takuulla lisää äänestysintoa kaupunkilaisten keskuudessa. Ja sitä huonommin demokratia toimii mitä vähemmän ihmiset osallistuvat edes äänestämällä.

Viidessäkymenessäyhdeksässä valtuutetussa piilee paljon osaamista ja kokemusta jonka pitää kuulua ja näkyä päätöksenteossa. On demokratialle irvailua väittää poliittisen päätöksenteon vahvistamiseksi valtuuston vallan heikentämistä