Oppivelvollisuusuudistus tuo valoa nuorten tulevaisuuteen

Tennarit asfaltilla jossa keltainen teksti "future" (tulevaisuus)

Oppivelvollisuusuudistuksen eteneminen aiheuttaa ymmärrettävästi myös pelkoa siitä, että kuntien talous ei mahdollista sekä maksutonta toista astetta, että riittävän laadukasta varhaiskasvatusta ja perusopetusta. Tätä huolta avasi mm. 5.11.2020 ESS:ssä Mika Laitila ansiokkaasti. Pelko on kuitenkin turha. Uudistuksen kulut korvataan täysimääräisesti kunnille ja rahaa suunnataan myös koko koulupolun vahvistamiseen.

Uudistukseen sisältyy vahva tuki putoamisvaarassa olevien ohjaukseen, sekä mittava, vuosittain kasvava satsaus nimenomaan perusopetuksen oppilas- ja opiskelijahuollon vahvistamiseen. Oikeus oppia- laatuohjelmien kautta kohdennetaan 300M€ nimenomaan perustaitojen ja koulutuksellisen tasa-arvon vahvistamiseen varhaisessa vaiheessa ja varhaiskasvatuksessa kehitetään siihen soveltuvaa oppimisen tuen mallia.

Varhaiskasvatusta on jo tällä hallituskaudella vahvistettu: Ryhmäkokoja on pienennetty, maksuja alennettu ja käynnissä on ollut myös 5- vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilut, joista kokemukset ovat rohkaisevia.

Lisäksi kun oppivelvollisuudesta 18-vuoteen saakka sekä maksuttomasta toisen asteen koulutuksesta säädetään, syntyy kunnille vahvempi velvoite käytännössä tukea lapsia ja nuoria läpi koulutuspolun. Päätös ei johda ajatteluun, että lakivelvoite opiskella poistaisi tuen tarpeen, päin vastoin. Kun kunta on vastuussa myös perusopetuksen jälkeisestä ajasta, sen kannattaa huolehtia tuesta oppimiselle ja nivelvaiheiden sujumisesta jo varhaisessa vaiheessa.

Hyvälläkään perusopetuksen todistuksella ja oppimisen taidoilla ei pärjää opintojen jatkossa, jos maksullisuus muodostuu esteeksi. Tutkimukset osoittavat, ettei pudokkuutta läheskään aina pystytä ennustamaan. Oppivelvollisuusuudistus on varovaistenkin arvioiden mukaan lopputulemaltaan pidemmällä aikavälillä julkisen talouden näkökulmasta neutraali. Työllisyys- ja tulokehitys vaikutukset maksavat sen takaisin.

Osaamisen vahvistaminen on paras keino pärjätä tulevaisuudessa, eikä nuoriin panostaminen ole missään ikävaiheessa myöhäistä. Erityisesti matalasti koulutetussa, työttömyydestä kärsivässä Päijät-Hämeessä emme tule pärjäämään ilman merkittävää koulutustason nostoa ja tarvitsemme kaikki keinot käyttöömme sen toteutumiseksi. Uudistus antaa meille ja erityisesti nuorille valoisamman näkymän tulevaisuuteen.

Resurssien jaosta kunnissa lopulta päättävät kuntien valtuutetut ja siksi valtuustoihin tarvitaankin enemmän lasten ja nuorten arjen asiantuntijoita, jotta julkiset varat ohjautuvat tukemaan lasten ja nuorten oppimista ja hyvinvointia parhaalla mahdollisella tavalla.

Tennarit asfaltilla jossa keltainen teksti "future" (tulevaisuus)
Male sneakers on the asphalt road with yellow line and title Future. Step into the future.