Ratkaistaan lapsiperheköyhyys

Suomessa elää laskentatavasta riippuen 100 000-150 000 lasta köyhyydessä. Tällä köyhyydellä on pitkät jäljet, sillä se rajaa tulevaisuuden mahdollisuuksia jo lapsena.

 

Stressaantunut, epävarmuudessa elävä lapsi tai nuori ei voi nähdä pitkälle valoisaan tulevaisuuteen, saati löytää keinoja sen saavuttamiseen. Stressaantuneina pystymme keskittymään vain välittömiin tarpeisiin.

 

Köyhyys on periytyvää ja syrjäyttävää. Köyhällä lapsella ei useinkaan ole samankaltaisia turvaverkkoja  tai kasvua ja itsetuntoa tukevaa ympäristöä harrastuksista puhumattakaan, kuin ikätovereillaan.

 

Tiedämme kuinka 90-luvun lama jätti jäljet sukupolveen. Nyt se sukupolvi on tämän päivän vanhempia ja heiltä leikataan taas. Heihin, jotka jo ovat osattomia ja joiden lapset syrjäytymisvaarassa osui kipeiten viime vuosien leikkaukset perusturvaan, lomarahoihin, lapsilisiin, perusopetukseen ja koulutukseen ja erityisesti varhaiskasvatusoikeuden rajaus.

 

Varhaiskasvatus turvaa lapsen kasvua ja oikeuksia sekä vaikuttaa oppimisen edellytyksiin ja koulumenestyksiin myöhemmällä ijällä merkittävästi. Tätä mahdollisuutta erojen tasaamiseen ei saa viedä lapsilta rangaistuksena heidän vanhempiensa työttömyydestä.

 

Jotta osattomuus ja pahoinvointi ei kumuloidu entistäkin vahvemmin, tulee subjektiivinen päivähoito-oikeus palauttaa ja kohentaa lapsiperheiden taloutta korottamalla 50€:lla lapsilisän yksinhuoltajakorotusta sekä tekemällä toisen asteen koulutuksesta aidosti maksutonta. On huutava ristiriita, että lapsilisät kuuluvat kaikille paitsi kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleville lapsiperheille. Lapsilisiä ei tulisi katsoa tuloksi toimeentulotukihakemuksessa.

Kaikki lapset ansaitsevat hyvän arjen ja valoisan tulevaisuuden

Taloudellisten edellytysten lisäksi tarvitsemme suoraa arjen apua ja rinnallakulkijoita erityisen haavoittuvassa asemassa oleville perheille. Tiedämme että yksinhuoltajuus, pienituloisuus/työttömyys, alhainen koulutustaso ja vanhemman mielenterveysongelmat ennustavat vahvasti syrjäytymistä. Nämä perheet tarvitsevat tukea, jotta syrjäytymiskierre voidaan katkaista.