Suurpörriäisestä ei mitään hyvää seuraa

Valtuustoryhmämme ei voi hyväksyä soten peruspalveluiden kokonaisulkoistusta pörriäisten voitontavoitteluautomaatiksi.

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän esitys ulkoistaa perustason palvelut alueeltaan asteittain kokonaan yhteisyritykselle kumppaninaan jokin voittoa tavoittelevista Pörriäisestä on yllättävä ja vastuuton. Suunnan pitäisi olla ulkoistettujen palveluiden palauttaminen julkisen tahon järjestettäväksi.

Hyvinvointikuntayhtymä on välitilassa, jossa se ei ole demokraattisesti ohjattavissa ja tätä tilannetta käytetään nyt häikäilemättä hyväksi tekemällä ratkaisu, joka on vastoin asukkaiden, työntekijöiden ja omistajakuntien pidemmän aikavälin etua. Näin isoja askelia ei voi ottaa tilanteessa, jossa kuntalaiset eivät voi millään tapaa päätöksentekoon osallistua. Tästä valmistelusta on jätetty syrjään myös henkilöstö, jota suunnitelma välittömästi koskee.

Perustettava yhteisyritys siirtäisi perustason palvelut kokonaan yksityisen tahon määräysvaltaan. Nämä yhtiöt tavoittelevat aggressiivisesti voittoa ja suunnittelevat verotettavat tulonsa verottajan ulottumattomiin. Julkisen talouden ja sotepalveluiden tulevaisuuden saavutettavuuden sekä kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksiin nähden sellainen ratkaisu olisi kestämätön.

Hyvinvointikuntayhtymän yksi tarkoitus oli integroida perustason ja erikoissairaanhoidon palvelut sekä sosiaalityö ja terveydenhoito tiiviimmin yhteen ja nyt se onkin itse luomassa vahvempia raja-aitoja siirtämällä koko perusterveydenhuollon voitontavoittelulogiikan piiriin

Doctor checking girl temperature

osakeyhtiölain mukaiseen hallintaan ja jättämällä muut sote-toiminnat Kuntayhtymän hallintaan. Vasemmistoliiton Lahden valtuustoryhmä ei voi hyväksyä tälläistä suuntaa, eikä se näytä myöskään perustuslain ja rajoittamislakien mukaiselta.