Korjataan Hyvinvointiyhtymän demokratiavaje

Valtuustoryhmämme haluaa palauttaa sotepalvelut demokratian piiriin.

Lahden ja koko Päijät-Hämeen asukkaiden talouden kannalta olennaisimmat palvelut, koko SOTE on ulkoistettu kuntayhtymään demokraattisen päätöksenteon ulottumattomiin. Demokratiavajeen oireet ovat jo näkyvissä.

Asukkaiden tarpeet, väestörakenne ja sosio-ekonominen asema edellyttäisi toimenpiteitä terveyserojen kaventamiseksi ja hoitoonpääsyn takaamiseksi sekä käännettä palvelurakenteessa, esimerkiksi lastensuojelun raskaiden toimenpiteiden vähentämiseksi, panostamalla lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin sekä perheiden palveluihin.

Palvelut ja niiden kehittäminen tarpeita vastaavaksi on kuitenkin halvaantunut.

Demokratiaan kuuluu, että äänestäjä tietää mitä, missä ja milloin päätetään ja voi vaihtaa päättäjät vaaleissa jos yhteiskunnan palveluiden suunta ei ole oikea. Nyt edes päättäjät eivät tiedä kuka viime kädessä vastaa palveluiden toimivuudesta ja riittävyydestä.

Yhtymän talousarvio leivotaan kasaan palvelussopimusneuvotteluissa, sieltä putkahtaa lopulta ”oikea” summa ja painopisteet talousarvioon. Se summa päätetään omistajakunnissa ja saman kokonaissumman vahvistaa Hyvinvointikuntayhtymän hallitus.

Ongelma on siinä, että koska rahat menevät maakunnalliseen laariin, ei kaupunginhallituksilla ja valtuustoilla ole mahdollisuutta päättää korvamerkityistä lisäyksistä budjettiin. Hykyn hallitus taas voi tehdä päätöksiä vain kuntien päättämän talousarvion sisällä. Kun Hyky peri tiukan talouden ja pahoinvoivan väestön on suurien muutosten tekeminen iso riski, johon ilman lisärahaa ei uskalleta ryhtyä.

Tämä liikkumavarattomuus johtaa kalliiksi tulevaan tilanteeseen, jossa ei uskalleta ottaa riskiä ja kokeilla muutoksia joiden tarve on yhdessä tunnistettu. Edes ns kuntien omistajaohjaus ei johda niihin muutoksiin, joita omistajakunnat haluavat.

Voi tuntua hyvältä ajatukselta estää poliitikoilta pääsy vaikuttamaan ison toimialan talousarvioon ja jonkun näkökulmasta palvelusopimusneuvottelut on ehkä hyvä tapa rakentaa talousarvio, mutta demokratiaa se ei ole, eikä tuota ihmisille heidän haluamiaan ja ansaitsemiaan palveluita.

Demokratialla on hintansa. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä vaatii, että demokratia palautetaan sotepalveluiden järjestämiseen esimerkiksi tilaaja-tuottajamalliin siirtymällä, kunnes valtakunnallinen soteuudistus toteutuu

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat hyvinvointivaltion ydintä. Ne kuuluvat demokratian piiriin.